Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

hardbitch
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny vialiliowadusza liliowadusza
8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
7396 b569 390
How I met Your mother
hardbitch
hardbitch
Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
2295 0bc3 390
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
3833 a469 390
Reposted fromsoftboi softboi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
hardbitch
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
Po ośmiu miesiącach Jude wciąż nie miał zdania co do zdolności Felixa. Chłopczyk nie był głupi, ale cierpiał na chroniczny brak pasji, tak jakby w wieku dwunastu lat już pogodził się z faktem, że życie go zawiedzie, a on zawiedzie wszystkich dookoła.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted frompeasorela peasorela vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
7122 66ee 390
Reposted fromskonam skonam vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
hardbitch
9848 67a0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
5815 73b6 390
Reposted frompwg pwg viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
2751 1406 390
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued

February 01 2019

hardbitch
0923 b24a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl