Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

hardbitch
7911 c3d5 390
Reposted frompulperybka pulperybka viamagolek22 magolek22
hardbitch
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
hardbitch
4170 da4e 390
Reposted fromkaiee kaiee viamagolek22 magolek22
hardbitch
5620 165e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamagolek22 magolek22
hardbitch
9012 ab40 390
Reposted from777727772 777727772 viamagolek22 magolek22
hardbitch
3731 55ca 390
hardbitch
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
hardbitch
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frommusic-girl music-girl viazabka zabka
hardbitch
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
hardbitch
5287 c496 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viazabka zabka
hardbitch
5682 4996 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viazabka zabka
hardbitch
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viazabka zabka
hardbitch
Reposted fromszopkowa szopkowa viazabka zabka
hardbitch
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viazabka zabka
hardbitch
5043 a051 390
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
hardbitch
9681 293f 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch

January 02 2018

hardbitch
hardbitch
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
9049 6154 390
Reposted fromrol rol viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl