Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

hardbitch
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapazdi pazdi

December 05 2019

9285 c90f 390
Reposted fromamatore amatore viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa

November 25 2019

hardbitch
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

November 22 2019

hardbitch

November 20 2019

hardbitch
6163 a8b0 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
6208 b204 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
6237 a73a 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
6240 2650 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
2884 1293 390
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viazabka zabka
hardbitch
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
hardbitch
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viazabka zabka
hardbitch
hardbitch

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
8319 45a3 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazabka zabka
hardbitch
7415 466a 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
hardbitch
7486 22af 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
hardbitch
9850 078c 390
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
hardbitch
8095 2efb 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
8100 828d 390
Reposted fromsoftboi softboi

November 11 2019

hardbitch
4880 b7d4 390
Reposted frommoai moai viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl