Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

hardbitch
hardbitch
8662 50db 390
hardbitch
9408 8617 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
hardbitch
4900 1e59 390
hardbitch
7129 3560 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
2422 ffd5 390
hardbitch
8020 1795 390
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
6349 0809 390
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
8699 50d6 390
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
hardbitch
8609 17fe 390
hardbitch
6111 5e4d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viacytaty cytaty
hardbitch
1661 bed3 390
Reposted fromsarazation sarazation viatruustme truustme
hardbitch
2700 4933 390
Reposted frompulperybka pulperybka viatobecontinued tobecontinued

March 22 2018

hardbitch
1426 4e6d 390
Reposted fromomphh omphh viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
4798 76ea 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl