Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

hardbitch
hardbitch
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
hardbitch
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
hardbitch
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
1022 29ef 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
hardbitch
6773 4282 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
hardbitch
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
9863 7048 390
hardbitch

May 06 2019

hardbitch
8402 09ec 390
Reposted fromRowena Rowena viatobecontinued tobecontinued
hardbitch

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
hardbitch
9702 17ec 390
Reposted fromsoftboi softboi
hardbitch
9551 af51 390
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
7615 5828 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
hardbitch
6913 0ce2
hardbitch
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl