Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

hardbitch
9157 75d8 390
Reposted fromohwow ohwow
hardbitch
6982 38f4 390
17.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viaohwow ohwow
hardbitch
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow
hardbitch
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand viaohwow ohwow
hardbitch
1583 9f0d 390
hardbitch
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaohwow ohwow
hardbitch
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaohwow ohwow
2995 5da7 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazabka zabka
6403 ade6 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viascorpix scorpix

November 07 2017

hardbitch
2730 4ed1 390
Reposted fromluksfer luksfer viamagolek22 magolek22
hardbitch
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viamagolek22 magolek22
hardbitch
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viamagolek22 magolek22
hardbitch
bardzo mnie to niepokoi.
hardbitch
5275 6ed3 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viazabka zabka
hardbitch
Reposted fromfascinating fascinating viazabka zabka
hardbitch
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazabka zabka
hardbitch
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka
hardbitch
4179 fb04 390
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
hardbitch
Reposted frommeemy meemy viatobecontinued tobecontinued
hardbitch
6257 7c9d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl