Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

hardbitch
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
hardbitch
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
hardbitch
5094 33aa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi
hardbitch
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
hardbitch
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
5805 909a 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
hardbitch
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
hardbitch
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
hardbitch
7269 534a 390
Reposted frompeper peper vialojournal lojournal
hardbitch
6108 4575 390
Reposted fromoutline outline viafoods foods
hardbitch
3649 29fc 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
hardbitch
1203 6c64 390
hardbitch
4773 f122 390
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabka zabka
hardbitch
2926 04d3 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazabka zabka
hardbitch
1655 c54a 390
Reposted fromarumhc arumhc viazabka zabka
hardbitch
hardbitch
hardbitch
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl