Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

hardbitch
hardbitch
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
hardbitch
3566 f805 390

me everywhere

hardbitch
7516 115d 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
6286 e042 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaitcouldbeworse itcouldbeworse

October 05 2017

hardbitch
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamagolek22 magolek22
6129 cdbc 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamagolek22 magolek22
hardbitch
Reposted frombluuu bluuu viamagolek22 magolek22
7110 098c 390
Reposted fromdziecko dziecko viamagolek22 magolek22
hardbitch
hardbitch
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viaairumen airumen
hardbitch
Reposted frombluuu bluuu viaairumen airumen
hardbitch
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
hardbitch
9621 81ec 390
hardbitch
3261 1415 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarepresja represja
hardbitch
3318 a3f7 390
Reposted fromwazelina wazelina viamagolek22 magolek22
hardbitch
Reposted fromgruetze gruetze viamagolek22 magolek22
8279 63da 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl